KAKIGORI ESSENTIALS

Saikai Bowls Gift set
$37.95
Kakigori machine Doushi
$119.95
Wooden soup bowls Sugi
$34.95
Kakigori machine Otona
$104.95
Kakigori machine Retro
$134.95
Ice bowls Doushi Han
$12.95
Sweet Azuki paste
$7.95
Azuki Beans
$10.95