Fukumaru Chopsticks
$13.95
KIT KAT green tea (set...
$14.95
Budo kyusu teapot
$49.95 $19.95
Kiku tea tin
$14.95
Karakusa Meoto yunomi ...
$19.95
Chazutsu Moyo
$14.95
Tea caddy Sencha
$14.95
Aoshiro bowls
$19.95 $14.95
KIT KAT dark chocolate
$11.95
Nami tea canister
$14.95
Kirara Furoshiki
$15.95 $12.95
KIT KAT everyday luxury
$7.95
Yamecha sencha green t...
$10.95
Fugu chopsticks rests
$9.95
Tsubaki cups
$19.95
Yamecha genmaicha prem...
$14.95
Nekobus bento box
$15.95
Yukishino Matcha bowl
$19.95
Arita coffee mugs
$19.95
Neko mugs
$22.95
Totoro bag
$15.90
Suzuran Shokado
$19.95
Yamecha genmaicha matc...
$10.95
Gift Card
$10.00
Ponyo playing cards
$11.95
Castle in the sky play...
$11.95
Mononoke princess play...
$11.95
Spirited away playing ...
$11.95
Kiki playing cards
$11.95
Totoro playing cards
$11.95